Những mục có dấu là bắt buộc phải nhập
Tên khách hàng(*)
Quận(huyện)
Phường(xã)
Số nhà (*)
Đường phố (*)
Email(*)
Số điện thoại (*)
Loại hình yêu cầu


Nội dung yêu cầu:
Thông tin hồ sơ khách hàng cần nộp:
# Tên hồ sơ Nộp hồ sơ Mẫu hồ sơ
1 CCCD/CMND mặt trước
2 CCCD/CMND mặt sau
3 Đơn lắp đặt nước
Captcha image
Show another codeHiện mã khác