Mẫu yêu cầu Lắp đặt- Cải tạo Hệ thống cấp nước
Quyết định về giá nước sạch năm 2016 trên địa bàn Tỉnh TT Huế
Quyết định áp dụng phí môi trường rừng mới của UBND Tỉnh TT Huế từ ngày 10/1/2017
Biểu giá nước sạch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Công văn của Cục thuế về việc Chấp nhận Hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước
Hợp đồng Dịch vụ cấp nước Mẫu
Nghị định 117 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Nghị định 124 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 117
Quy định mức thu chi phí đóng mở nước và nâng dời đồng hồ nước 2021
Quy định mức thu chi phí đóng mở nước và nâng dời đồng hồ nước....
Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông báo phát hành Hóa đơn Điện tử