Hợp đồng DVCN sạch 2024
Hợp đồng Dịch vụ cấp nước Mẫu (đã hết hiệu lực)
Quyết định về giá nước sạch năm 2016 trên địa bàn Tỉnh TT Huế
Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định áp dụng phí môi trường rừng mới của UBND Tỉnh TT Huế từ ngày 10/1/2017
Quy định mức thu chi phí dịch vụ cấp nước 2022
Quy định về việc lắp đặt, di dời, cải tạo hệ thống cấp nước 2022
Quy định về miễn giảm tiền nước cho khách hàng 2022
Quy định mức thu chi phí đóng mở nước và nâng dời đồng hồ nước 2014 ( đã hết hiệu lực)
Biểu giá nước sạch năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ( đã hết hiệu lực)
Công văn của Cục thuế về việc Chấp nhận Hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước
Nghị định 117 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch
Nghị định 124 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 117
Thông báo phát hành Hóa đơn Điện tử