Dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản của Ngân Hàng Sacombank
Dịch vụ thanh toán tiền nước qua tài khoản của Ngân Hàng Sacombank

  

Với chủ trương đa dạng hóa các hình thức thu, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán, Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế  đã phối hợp với Sacombank để triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước. Theo đó, kể từ ngày 01/12/2014, ngoài phương thức thanh toán thông thường, khách hàng có thể chủ động  thanh toán  tiền nước tại các điểm giao dịch của Saccombank hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán tự động (Ủy thác thanh toán) hoặc tự thanh toán  qua kênh Ngân hàng đin t (Internet Banking, Mobile Banking) bằng cách sử dụng máy tính,  điện thoại di động có kết nối internet.

 

Đ thanh toán ti các đim giao dch ca Sacombank, khách hàng ch cn cung cp S danh b (đưc in trên hóa đơn hoc giy báo tin nưc). Sacombank s thông báo ngay cho khách hàng biết s tin nưc cn thanh toán. Khách hàng có th np tin mt hoc chuyn khon đ thanh toán.

Vi dch v thanh toán hóa đơn t đng (y thác thanh toán),. Khách hàng ch cn đem CMND đến Sacombank và đăng ký dch v mt ln duy nht, Sacombank s t đng trích tin t tài khon hoc t th tín dng ca khách hàng đ thanh toán mi khi đến k hóa đơn.

 

Đ ch đng thanh toán kênh Ngân hàng đin t (Internet Banking và Mobile Banking) khách hàng cn đăng ký dch v eBanking ca Sacombank và thc hin thanh toán thông qua website www.isacombank.com.vn (nếu thc hin trên máy tính), qua website www.msacombank.com.vn  hoc qua ng dng Sacombank mBanking (nếu thc hin trên đin thoi). Khi đăng nhp h thng và nhp s danh b, s tin cn thanh toán s đưc thông báo lp tc và khách hàng hc hin thanh toán ngay trên máy tính/đin thoi ca mình. Khách hàng cũng có th chn chc năng thanh toán t đng đ không phi thc hin lnh thanh toán hóa đơn cho các ln tiếp theo.

 

Khách hàng vn nhn đưc hóa đơn t Công ty TNHH NNMTV Xây dng và Cp nưc Tha Thiên Huế khi khách hàng thanh toán tin nưc ti đim giao dch, qua dch v thanh toán t đng hoc qua kênh Ngân hàng đin t