Nội dung câu hỏi: Tại sao phải đóng tiền phí thoát nước, phạm vi áp dụng và cách tính phí này ?
Câu trả lời:

Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) xin kính gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua.

Phí thoát nước nay được gọi là phí bảo vệ môi trường (phí BVMT) đối với nước thải sinh hoạt áp dụng thu đối với các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường.

Căn cứ quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trong đó có nước thải sinh hoạt của hộ gia đình có hệ thống nước sạch, ngoại trừ các khu vực sau:

+ Các xã thuộc biên giới, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa (theo quy định của Chính phủ về xã biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa) và hải đảo;

+ Các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, II, III, IV và V theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

Quyết định này quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh TT Huế, kể từ ngày 22/8/2014 mức thu phí tính bằng 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mục đích của việc thu phí Bảo vệ môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ nước thải, sử dụng tiết kiệm nước sạch và tạo nguồn kinh phí cho Qũy bảo vệ môi trường thực hiện bảo vệ, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp phí cùng với tiền sử dụng nước. Khoản phí này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước, không hạch toán vào doanh thu của đơn vị cấp nước.

Trân trọng kính chào!