Nội dung câu hỏi: Tại sao phải đóng tiền phí dịch vụ môi trường rừng, phạm vi áp dụng, cách tính phí này ?
Câu trả lời:

Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) xin kính gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng và xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng trong thời gian qua.

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng qui định mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 40 đồng/m3 nước tiêu thụ. Tiếp đó, Căn cứ Nghị định số số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường và Thực hiện quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hiện nay là 52 đồng/ m3 nước tiêu thụ có hiệu lực từ 10/01/2017.

Mục đích của việc thu phí Dịch vụ môi trường rừng để chi trả cho các Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, bao gồm: chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng; Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng; Các tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng nhằm bảo vệ, duy trì, phát triển rừng và tạo nguồn kinh phí cho Qũy bảo vệ và phát triển rừng.

Hàng tháng đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu phí chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng thời với việc thu tiền nước sạch. Các khoản phí này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước không hoạch toán vào doanh thu của đơn vị cấp nước.

Trân trọng kính chào!