HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP NƯỚC

A - Thủ tục, hồ sơ đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nướchoặc cải tạo hệ thống cấp nước phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt.

1-Hồ sơ có liên quan đến địa điểm lắp đặt hệ thống nước bao gồm

- Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú;
- Giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng; hoặc quyết định; hoặc hợp đồng mua bán nhà);
- Giấy chứng nhận sở hữu đất hoặc quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng);
- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Hợp đồng sử dụng nước tại địa chỉ cũ (để chuyển sang hợp đồng lắp đặt tại địa chỉ mới).
-Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước.


2- Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại HueWACO chỉ mang theo bản chính của một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 nêu trên.

-        Khách hàng đến tại phòng giao dịch khách hàng, nhân viên giao dịch sẽ cung cấp mẫu đơn lắp đặt mới và được hướng đẫn để ghi đầy đủ vào các mục yêu cầu của đơn.

-        Ngoài ra khách hàng phải vẽ sơ bộ sơ đồ nhà, ghi chú các đặc điểm hoặc địa danh dễ nhận biết tại nơi cư trú vào mặt sau của đơn.

-        Khách hàng phải thống nhất với toàn bộ gia đình hoặc nơi cư trú vị trí đặt đồng hồ; phải cử người đại diện hoặc để lại bản vẽ sơ bộ hoặc chỉ dẫn về vị trí đặt đồng hồ trong trường hợp vắng nhà.

-        Vị trí đặt đồng hồ phải nằm trong phần đất thuộc quyền sử dụng của người ký đơn hoặc cha mẹ người ký đơn, hoặc người ký đơn có đồng quyền sử dụng.  Trong trường hợp nhà ở quá xa đường ống cấp nước thì phạm vi cho phép để đặt đồng hồ từ vị trí đường ống chính đến vị trí đặt đồng hồ tối đa 5m đến 10m.

Sau khi khách hàng làm thủ tục đăng ký vào đơn (tải tại đây) và thỏa thuận các yêu cầu nêu trên. Nhân viên giao dịch tiếp nhận đơn, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của đơn, đóng sô, ghi ngày nhận đơn và lập sổ khách hàng đã nộp đơn, giao phiếu hẹn cho khách hàng.

 

3- Khách hàng có thể gửi đơn trực tiếp qua Email Công ty hoặc trang web Internet HueWACO bằng cách download đơn theo mục đích yêu cầu và điền đầy đủ thông tin theo mẫu đơn (tải tại đây).

4- Đối với khách hàng đang sử dụng nước chung với hệ thống nước của khách hàng khác, có nhu cầu tách mới (ký HĐMBĐ trực tiếp với HueWACO), ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 nêu trên, hồ sơ còn có thêm:

- Sổ hộ khẩu của hộ cần tách mới;
- Hợp đồng sử dụng nước chung.

-Hóa đơn đã trả tiền nước tháng gần nhất..

B - Hồ sơ đề nghị lắp đặt hệ thống nước ngoài mục đích sinh hoạt, gồm:


1- Hồ sơ có liên quan đến địa điểm lắp đặt hệ thống nước bao gồm

- Giấy sở hữu nhà;
- Giấy sở hữu đất;
- Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Giấy phép đầu tư;
- Quyết định thành lập đơn vị;
Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước.

2- Đối với khách hàng có nhu cầu lắp đặt hệ thống cấp nước ngắn hạn (không quá 3 tháng), hồ sơ gồm:

- Giấy hoặc công văn đề nghị lắp hệ thống cấp nước;
- Một trong các giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực): Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
Trường hợp không có một trong giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước.

3- Trường hợp khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại HueWACO chỉ mang theo bản chính của một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1,2 nêu trên.

-        Khách hàng đến tại phòng giao dịch khách hàng, nhân viên giao dịch sẽ cung cấp mẫu đơn lắp đặt mới và được hướng đẫn để ghi đầy đủ vào các mục yêu cầu của đơn. Người tiếp nhận hồ sơ phải photocopy bản chính, ký xác nhận vào bản photocopy và trả lại ngay bản chính cho khách hàng (tuyệt đối không được lưu giữ lại bản chính giấy tờ của khách hàng).

-        Ngoài ra khách hàng phải vẽ sơ bộ sơ đồ nhà, ghi chú các đặc điểm hoặc địa danh dễ nhận biết tại nơi cư trú vào mặt sau của đơn.

 

Sau khi khách hàng làm thủ tục đăng ký vào đơn và thỏa thuận các yêu cầu nêu trên. Nhân viên giao dịch tiếp nhận đơn, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của đơn, đóng sô, ghi ngày nhận đơn và lập sổ khách hàng đã nộp đơn, giao phiếu hẹn cho khách hàng.