Dịch vụ nộp tiền nước qua dịch vụ tin nhắn trên điện thoại của nhà mạng Viettel hoặc qua tài khoản ngân hàng Quân Đội (MB)
Dịch vụ nộp tiền nước qua tài khoản ngân hàng Quân Đội (MB)