Từ khóa tìm kiếm:
Hoặc
Khi không sử dụng nước, chong chóng đồng hồ vẫn quay mặc dù đã khóa van trước đồng hồ, có phải là đồng hồ bị hỏng?Xem tiếp
Tại sao lượng nước tiêu thụ trên hóa đơn quá nhiều so với thực tế sử dụng, có phải đồng hồ chạy nhanh ?Xem tiếp
Tôi bị nước chảy sau đồng hồ nhưng không thể tìm ra được điểm chảy, có cách nào tìm ra không ?Xem tiếp
Tôi bị nước chảy sau đồng hồ mà không phát hiện sớm, hóa đơn tháng này rất nhiều tiền công ty có thể giảm tiền nước cho gia đình không, quy trình thủ tục như thế nào?Xem tiếp
Các phương thức thanh toán tiền nước mà công ty đã triển khai ?Xem tiếp
Gia đình tôi có thêm nhân khẩu có cần phải đăng kí bổ sung không ?Xem tiếp
Hướng dẫn xem, tải hóa đơn điện tử ?Xem tiếp
Tại sao phải đóng tiền phí thoát nước, phạm vi áp dụng và cách tính phí này ?Xem tiếp
Tại sao phải đóng tiền phí dịch vụ môi trường rừng, phạm vi áp dụng, cách tính phí này ?Xem tiếp
Tại sao sử dụng nước cũng phải đóng thuế ?Xem tiếp
Tại sao bị đóng nước phải nộp 150.000đ tiền mở nước ?Xem tiếp
Tại sao lắp đặt mới ít tốn phí mà dời đồng hồ kết hợp cải tạo hệ thống phải tốn phí nhiều vậy ?Xem tiếp
Hỏi về quy định, chi phí di dời đồng hồ ?Xem tiếp
Khách hàng báo nước đục như nước mãXem tiếp
Đồng hồ quay tới rồi quay lui trong lúc không dùng nước ?Xem tiếp
Tại sao lại thay đồng hồ mới, tôi thấy đồng hồ cũ vẫn hoạt động tốt. Đồng hồ mới thay thấy chạy nhanh hơn đồng hồ cũ.Xem tiếp
Sau khi kiểm định đồng hồ cho kết quả đồng hồ không đạt tiêu chuẩn thì các hóa đơn điều chỉnh như thế nào ?Xem tiếp