Từ khóa tìm kiếm:
Hoặc
Không dùng đồng hồ vẫn quay,yêu cầu kiểm tra?Xem tiếp
Các hình thức thu tiền nước ?Xem tiếp
Quầy thu tiền nước ?Xem tiếp
cách tìm hóa đơn điện tử của nhà mình đang sử dụngXem tiếp
Khách hàng báo nước đục như nước mãXem tiếp
Tại sao phải đóng tiền phí thoát nước, phạm vi áp dụng và cách tính phí này ?Xem tiếp
Tại sao sử dụng nước cũng phải đóng thuế ?Xem tiếp
Tôi bị nước chảy sau đồng hồ mà không phát hiện sớm, hóa đơn tháng này rất nhiều tiền công ty có thể giảm tiền nước cho gia đình không, quy trình thủ tục như thế nào?Xem tiếp
Tại sao lắp đặt mới ít tốn phí mà dời đồng hồ kết hợp cải tạo hệ thống phải tốn phí nhiều vậy ?Xem tiếp
Đồng hồ quay tới rồi quay lui trong lúc không dùng nước ?Xem tiếp
Tại sao lại thay đồng hồ mới, tôi thấy đồng hồ cũ vẫn hoạt động tốt. Đồng hồ mới thay thấy chạy nhanh hơn đồng hồ cũ.Xem tiếp
Tôi bị nước chảy sau đồng hồ nhưng không thể tìm ra được điểm chảy, có cách nào tìm ra không ?Xem tiếp
Tại sao bị đóng nước phải nộp 150.000đ tiền mở nước ?Xem tiếp
Tôi muốn đăng kí bổ sung thêm nhân khẩu thường trú ( tạm trú ) ?Xem tiếp
Tại sao lượng nước tiêu thụ trên hóa đơn quá nhiều so với thực tế sử dụng, có phải đồng hồ chạy nhanh ?Xem tiếp
Sau khi kiểm định đồng hồ cho kết quả đồng hồ không đạt tiêu chuẩn thì các hóa đơn điều chỉnh như thế nào ?Xem tiếp
Tôi nghi ngờ đồng hồ chạy sai, tôi muốn công ty kiểm tra lại tính chính xác của đồng hồ Xem tiếp