jQuery Slider
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khách hàng vui lòng truy cập vào website http://huewaco.com.vn Sau đó nhấn chuột vào  để truy cập website  chăm sóc khách hàng.

Để xem và tài được hóa HĐĐT khách hàng cần đăng ký tài khoản cá nhân để đăng nhập (chỉ đăng ký 1 lần duy nhất).

Bước 1: Truy cập vào Website CSKH

Bước 2: Đăng ký Tài khoản người dùng- Nhấn chuột vào "đăng ký"

- Nhấn chuột vào  Tìm tên đăng ký theo tên khách hàng như hình sau.


- Nhập vào thông tin tìm kiếm

- Nhấn chuột vào nút “Tìm

- Nhấn chuột vào tên khách hàng (để lấy Mã khách hàng) xuất hiện màn hình như sau.