Chọn thông tin
Khu vực (Chi nhánh):
Tên quầy thu Địa chỉ
Quầy thu Trung Tâm Phía Bắc 37 Trần Quốc Toản, P.Tây Lộc
Quầy thu số 04 139 Trần Hưng Đạo, P. Phú Hòa
Quầy thu số 05 74A Nguyễn Gia Thiều, P. Phú Hậu
Quầy thu số 08 04 Nguyễn Văn Linh, P. An Hòa
Quầy thu số 09 67 Đinh Tiên Hoàng, P. Thuận Thành
Quầy thu số 12 11 Chi Lăng, P. Phú Cát
Quầy thu số 14 119 Mai Thúc Loan, P. Thuận Thành
Quầy thu số 18 512 Lê Duẫn - UBND Phú Thuận
Quầy thu số 19 99 Nguyễn Hoàng – Phường Hương Long
Quầy thu số 20 87 Phạm Thị Liên - UBND Kim Long
Quầy thu số 21 40 Yết Kiêu, Phường Thuận Hòa
Quầy thu số 23 56 Đào Duy Anh - UBND phường Phú Bình
Quầy thu số 24 312 Chi Lăng - UBND phường Phú Hiệp
Quầy thu số 28 232 Đinh Tiên Hoàng - Cửa hàng Viettel